UVJETI KORIŠTENJA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svaka ideja, komentar, ili bilo koji drugi sadržaj koji postavite na našu web platformu mora biti u skladu s vrijednostima Statuta stranke Za Grad i Ustavom Republike Hrvatske, te na standardnom hrvatskom jeziku. Svi sadržaji koji nisu u skladu s navedenim uvjetima mogu biti obrisani.

Naše vrijednosti uključuju: 

 • Promicanje prava građana na sudjelovanje u donošenju važnih političkih odluka putem sudioničke (participativne) demokracije.
 • Uključivanje građana u razvoj vlastite zajednice.
 • Povećanje interaktivnosti i smanjivanje monotonije politike.
 • Zaštita temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka bez obzira na vjeru, nacionalnost, spol, rasu, političko opredjeljenje ili socijalni status.
 • Promicanje prava na obrazovanje, očuvanje okoliša, zdravstvene i socijalne zaštite, na moralnu odgovornost i rad.
 • Promicanje ekonomske slobode svih građana.
 • Promicanje prava na  različitost – osobnu, kolektivnu, regionalnu , kulturnu, rodnu, religijsku, nacionalnu, političku.
 • Zalaganje za toleranciju i širenje kulture političkog dijaloga.
 • Podupiranje razvoja civilnog društva, višestranačke parlamentarne demokracije uz strogu podjelu vlasti i neovisnosti sudstva te institucionalnu zaštitu manjinskih  i pojedinačnih prava.
 • Podupiranje razvoja regija, lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Podupiranje očuvanja i racionalnog raspolaganja prirodnih resursa.
 • Promicanje obrazovanja i znanja kao temeljnih ljudskih i gospodarstvenih resursa.
 • Promicanja financijske potpore kulturi kao ne samo općeg dobra već i sektora koji stvara vrijednost, kako društvenu tako i ekonomsku.
 • Zalaganje za održavanje javnog prostora kao važnog društvenog dobra.

Upload slika

Korisnici su dužni poštovati državna i međunarodna pravila zaštite vlasničkih prava i preuzimaju odgovornost uploada fotografija.

podijeli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------