O NAMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokazalo se da jednostavno nije dovoljno da građani sudjeluju u demokratskom procesu jednom u četiri godine. Niti vlastodršci imaju dovoljno ideja da bi sami, bez pomoći građana znali odgovoriti na sve probleme na koje nailaze, niti je u duhu demokracije da se odluke donose od strane elite bez ikakve mogućnosti sudjelovanja javnosti.

ZA GRAD je stranka koja se s jedne strane zalaže za promjenu institucionalnog okvira unutar kojega građani mogu djelovati te koja će izravno davati  vidljivost dobrim idejama građana, s druge strane. Stranka se također zalaže za konkretne promjene u dosadašnjim neodrživim okolišnim, prometnim i drugim politikama koje izazivaju gužve, smanjuju kvalitetu života i - u konačnici - koštaju građane.

------------------ Vizija ------------------

Stranka ZA GRAD zalaže se za društvo aktivnih i zadovoljnih pojedinaca koji mogu realizirati svoje potrebe dok istovremenu brinu za dobrobit svih članova tog društva. Želimo živjeti u društvu u kojem je različitost prilika, a ne prepreka, društvu u kojem vlada povjerenje, a ne strah, društvu temeljenom na znanju, a ne podobnosti. Želimo živjeti u društvu slobode misli i govora, u kojem je političko djelovanje pristupačno i ohrabrivano i u kojem građani sudjeluju u kreiranju svojeg okruženja.

------------------ Misija ------------------

Stranka ZA GRAD gradi političku platformu koja potiče participaciju svih građana, koja sudjeluje u donošenju odluka te je istovremeno primjer građanima i ostalim političkim opcijama kako se vodi transparentna, odgovorna i participativna politika na svim razinama društva.

------------------ Vrijednosti ------------------

Participacija - Formulacija i provedba svake kvalitetne i pravedne politike proizlazi iz participacije građana. Oživotvorenje demokratskog procesa temelji se na aktivnom građanstvu.

Transparentnost - Kako bi proces stvaranja i provedbe politika bio transparentan i odgovoran potrebna je dvosmjerna komunikacija s građanima uz jasne kriterije i mehanizme te pristupačnu proceduru. Otvorenost procesa podržava stvaranje povjerenja u institucije.

Stručnost - Stručna istraživanja i analize te osmišljavanje strategija predstavljaju temelj za donošenje dobrih odluka s predvidljivim, mjerljivim i opipljivim rezultatima.

Održivost - Dugoročno održiv i odgovoran način života ostvariv je uz kontrolirani gospodarski rast i to primjenom principa kružne ekonomije uz razumno iskorištavanje ograničenih resursa.

Solidarnost - Briga za druge članove društva i građenje povjerenja preduvjet je za stvaranje zajednice zadovoljnih pojedinaca.

Tolerancija - Osnovni preduvjeti za prosperitet i slobodu unutar društva u kojem živimo su tolerantnost i otvorenost te poštivanje i uvažavanje različitosti.

 

Tijela stranke:

Supredsjednica: Iva Kvakić
Supredsjednik: Ivan Zelenić

Glavna tajnica: Kristina Lauš
Blagajnica: Jelena Šimunović

Malo vijeće: 

1. Iva Kvakić
2. Ivan Zelenić
3. Kristina Lauš
4. Svibor Jančić, koordinator vijećnika
5. Sandro Salopek, pravni savjetnik
6. Jelena Šimunović
7. Igor Hrustić, PR
                                                                                                                                                                       

Sud časti:

1. Zvonimir Mustaf, predsjednik
2. Marko Kovačić
3. Nevena Balen

Nadzorni odbor:
1. 
2. Sonja Leboš
3. Ivana Galetić

podijeli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------