ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kako građani mogu sudjelovati u stvarima za koje je potrebno ekspertno mišljenje?

Građanima vrlo često ne treba mišljenje eksperata da bi detektirali probleme u vlastitoj lokalnoj zajednici; bilo da je riječ o uništenom igralištu, o tome postoji li potreba za vrtićom ili treba li izgraditi biciklističku stazu. U sistemu koji sustavno onemogućava i obeshrabruje sudjelovanje građana u političkom odlučivanju, procedure participativnog odlučivanja predstavljaju način koji građanima dopušta da progovore o problemima koji ih muče. Naš je cilj, dakle, omogućiti građanima da putem svojih zastupnika u Gradskoj skupštini sudjeluju u političkom odlučivanju, potičući aktivno građanstvo koje obaviješteno i meritorno odlučuje o zbivanjima u zajednici u kojoj živi.

2. Zašto participativna demokracija?

Participativna demokracija povećava učinkovitost društvenog upravljanja, ali i razvoj pojedinca, smanjujući osjećaj otuđenosti od centara moći, potičući brigu za društvene probleme, pridonoseći oblikovanju aktivnih i svjesnih državljana koji su sposobni učinkovito se zauzimati za svoju dobrobit te reducirajući stupanj političke apatije, naročito karakteristične za manje privilegirane društvene grupe. Kao takva, participativna demokracija prisiljava političku elitu da bude u dodiru s potrebama građana, osiguravajući korektivne i antikoruptivne mehanizme s mogućnošću da spriječe manipulacije i obmane političke elite. Ukoliko suvremene tehnologije omogućuju plaćanje na daljinu, zašto ne uvesti i mogućnost odlučivanja na daljinu? Kao stranka, zalažemo se za otvorenost prema građanima kao ključni čimbenik i jamac transparentnosti djelovanja i rada gradske uprave.

3. Je li internet jedini alat sudjelovanja u kreiranju stranačkih prijedloga i ideja?

Ne. Iako naš web smatramo jednim od ključnih alata, građani mogu sudjelovati tako da osobno dođu, predlože vlastite ideje i daju glas drugim idejama.

4. Plasiraju li se sve predložene ideje automatski na stranicu?

Ne. Inicijativa ZA _ _ _ _ GRAD statutom i programom definirala je svoje vrijednosti koje služe kao filter za ideje. Predložena ideja mora biti u skladu s vrijednostima stranke definiranima statutom. Npr. nije moguće predlagati ideje koje potiču na nasilje, diskriminaciju ili rušenje ustavnog poretka.

6. Koliko glasova je potrebno da moju ideju prenesete Skupštini?

Web servis je izrađen tako da prijedlozi s najvećim brojem glasova izlaze na vrh. Takvi najzanimljiviji prijedlozi imaju šanse da budu prezentirani u skupštini Grada, u vijećima četvrti ili u drugim, nacionalnim institucijama, osim u slučaju da su neizvedivi, ne spadaju u nadležnost gradske skupštine ili ako su protivni vrijednostima Stranke. Nema određenog  broja glasova koji su potrebni, već je poanta u zastupljenosti i prihvaćenosti ideje od strane samih korisnika.

7. Tko su članovi stručnog/ekspertnog tima?

Članovi stručnog tima su mladi i iskusni politolozi, urbanisti, ekonomisti, sociolozi, analitičari, dizajneri, arhitekti i ekolozi. Oni nam pomažu svojom ekspertizom da formuliramo pristigle programske prijedloge birača na našoj web stranice u realne i funkcionalne prijedloge.

8. Zar vi nemate svoje prijedloge?

Imamo puno svojih prijedloga, ali želimo dati priliku građanima da sudjeluju u stvaranju programa stranke. Osim što ćemo zastupati dobre prijedloge građana, koncentriramo  se na stvari koje smatramo prioritetnima i na koje se može djelovati kroz skupštinu - a to je promjena neodrživih prometnih i okolišnih politika.

podijeli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------